Nytt datum för extrastämman!

Vi i styrelsen har satt ett nytt datum för extrastämman.
Den kommer att hållas tisdagen den 22/5 kl 18:30. Handlingarna inför stämman hittar du i Spikverksbladet 220

Varför ställde styrelsen in extrastämman den 19 april?
Avtalet som vi nu ska fatta beslut om är detsamma som det vi presenterade i den förra kallelsen. Styrelsen tycker fortfarande att det är ett bra avtal, som kommer att gynna såväl vår förening som den enskilda radhusägaren.
Det som inträffade var att Mälarenergis tekniker upptäckte brister i våra kulvertar under radhusen. Det visade sig att avstängningsventilerna för vattnet är original från när husen byggdes. Ett stort antal av dem är inte manövrerbara och samtliga är i dåligt skick. De behöver bytas ut i alla 36 huslängor. Utöver det behövs lika många injusteringsventiler, så att värmen kan justeras jämnt i radhuslängorna.
Dessutom har vi två uppfarter för varmvatten under varje radhus (en vid tvättstugan och en vid köket), vilket innebär att det skulle behövas två vattenmätare för varje radhus. Mälarenergi föreslår därför att de ska dra ett rör mellan uppfarterna, för att på så sätt bara behöva en mätare. Mätarna behöver så småningom bytas och det innebär att kostnaden för byte skulle bli dubbelt så hög om vi inte gör något.
I avtalet finns en klausul som säger att om Mälarenergi upptäcker brister i vårt system, måste vi åtgärda dem. Nu hittades bristerna innan vi hade gått in i avtalet, men efter att vi gått ut med kallelsen till stämman. Kostnaden presenterades för styrelsen två dagar innan extrastämman skulle hållas. Den uppgår till nästan en miljon kronor. Det är en så pass stor kostnad, att styrelsen var tvungen att ställa in stämman för att få tid att diskutera möjliga alternativ och ta in jämförande offert.
Delar av styrelsen träffade representanter för Mälarenergi på kvällen när stämman skulle ha hållits. Då blev det klart att det inte finns något annat alternativ än att göra de föreslagna arbetena. Annars kan vi inte ingå Komfortavtalet.
Offerten från Nya Rörbolaget uppgår till 1 900 000 kr för samma arbete. Det visar alltså att Mälarenergi har gett oss ett riktigt bra pris, vilket de också sa att de hade gjort.
Vi kan naturligtvis låta bli att göra någonting. Då fortsätter vi som vi gör nu, med problem med trycket i varmvattnet. Med ojämn uppvärmning av radhusen. Och med ett system som kanske imorgon, kanske om några år, behöver åtgärdas för att alls fungera. Med risk för att akut behöva anlita hjälp, till en förmodat hög kostnad. Nej, styrelsen föreslår att vi trots den högre investeringskostnaden ska besluta att ingå Komfortavtal med Mälarenergi.
Vi är en förening med mycket god ekonomi. Vi har egna medel att betala investeringen med, alltså behövs inget lån. Föreningen behöver inte heller ta ut en högre avgift från alla radhusägare. På detta sätt kan vi minska föreningens likviditet, vilket har varit en återkommande uppmaning från revisorerna.
Kostnaden för investeringen i förberedelsearbetet i kulvertarna läggs in i underhållsplanen och kommer skrivas av på ca 25 år.

Total Page Visits: 1819 - Today Page Visits: 3

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.