Anmälan om ägarbyte

Vid ändrade ägarförhållanden, ber vi er fylla i detta formulär med uppgifter om fastighetsöverlåtelsen. Ändrade ägarförhållanden gäller till exempel försäljning samt bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Det är viktig att föreningen har rätt uppgifter om vem/vilka som äger fastigheten. Om någon uppgift på betalningsavin ej stämmer, kontakta föreningens kassör för rättelse.

  Information om ägarna:

  Radhusets adress*

  *=obligatoriskt

  Datum för ägarbyte*

  *=obligatoriskt

  Tidigare Ägare 1
  *=obligatoriskt

  Tidigare Ägare 2  Ny Ägare 1         Ägarandel * %

  *=obligatoriskt

  Ny Ägare 2         Ägarandel%     (Ej Obligatoriskt)
  * Boendeform, välj ett av alternativen:

  **

  Spikverksbladet på e-post:

  **) I Spikverkets Samfällighet skickar vi ut information från styrelsen via e-post gällande området, som till exempel: information gällande vår/höst städning, sopsortering, felparkeringar, extra årsstämmor etc.
  Det är ett sätt för styrelsen att få ut viktig information så att boenden kan hålla sig uppdaterade om händelser i området.
  Att prenumerera på Spikverksbladet är valfritt, men det uppskattas av styrelsen om så många som möjligt vill ta del av informationen via e-post.
  Spikverksbladet skickas ut en gång i månaden och hängs även upp i servicehuset som papperskopia för boenden at läsa.

  Radhusets ägare är enligt lag skyldig att betala samtliga av stämman beslutade avgifter senast på förfallodagen. Utebliven faktura är inte skäl att inte betala.
  Fakturorna för samfällighetsavgiften hanteras från och med 1/1-2024 av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning AB (MBF).
  Som standard får man inbetalningskort med tre (3) månader i taget. För mer info om olika betalningssätt läs pdf-filen här eller klicka er till ”Information om Samfällighetsavgift”.
  Om fakturan inte kommer, måste ägaren själv höra av sig till kassören eller MBF för att få fakturan skickad på nytt.
  Spikverkets Samfällighetsförening behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
  Total Page Visits: 1806 - Today Page Visits: 8