Information om Samfällighetsavgift

Sedan den 1/1-2024 har Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) tagit över hanteringen av fakturor av samfällighetsavgiften.
Det betyder att vi som kassörer i föreningen medlar mellan MBF och föreningen. Vi har fortfarande koll på våran ekonomi och betalningar. Vi skickar även in alla kvitton för städdagarnas fika eller andra utgifter som ligger på föreningen. Utbetalningar för utlägg sker i slutet på innevarande månad om det skickas in före den 10e i månaden. Efter den 10e sker utbetalningen nästkommande månad.

Som standard kommer Ni att få Samfällighetsavgiften hem per post från MBF, med tre (3) inbetalningskort för de tre nästkommande månaderna.
Vill man inte ha fakturan per post så kan man använda ett av alternativen nedan.

Autogiro
Ansök om autogirobetalning genom blanketten Autogiroanmälan som du hittar på www.mbf.se. Du kan också anmäla dig via din internetbank. Sök då på föreningens namn, kontrollera att bankgironumret stämmer överens med din avi, samt uppge avtalsnumret som står på avgifts-specifikationen, sida 1.
Autogiro som finns sedan tidigare kan inte flyttas, ett nytt behöver upprättas. Information om startdatum skickas ut innan första dragning.
E-faktura
E-faktura innebär att ni får elektroniska avier direkt till er internetbank. Anmäl dig till e-faktura via din internetbank genom att söka på mottagare MBF. Uppge avtalsnumret som står på avgifts-specifikationen, sida 1.
Sena betalningar
Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift om 60 kr. Ytterligare inkassoavgift om 180 kr samt dröjsmålsränta påförs om betalningen inkommer efter andra påminnelsen som skickas ut ca två veckor efter förfallodagen.
Ny ägare
När du flyttar behöver ny ägare meddelas via ”Anmälan om ägarbyte” här på hemsidan, som kommer att skickas till föreningens styrelse och MBF. Eventuella regleringar av samfällighetsavgift och tillägg för del av aviserad period regleras mellan säljare och köpare.

Kontakuppgifter MBF:
Kontaktformulär
Telefon: 021-40 33 00
E-post: info@mbf.se
Besöksadress: Källgatan 14, VÄSTERÅS

Total Page Visits: 96 - Today Page Visits: 5