Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration för 2020

Ränteintäkter
Det finns inga ränteintäkter att ta upp i inkomstdeklarationen, då de understiger 600 kr per delägarfastighet (SKV 293).

Ränteutgifter
Ränteutgifterna som kan tas upp i inkomstdeklarationen är 35 kr per delägarfastighet. Vid två delägare av fastigheten innebär det 17 kr per person.

Total Page Visits: 2314 - Today Page Visits: 2