Information om extrastämman

På extrastämmman kommer styrelsen att presentera ett förslag om att ingå i ett komfortavtal med Mälarenergi. Vad detta innebär i sin korthet kan ni läsa redan här eller i Spikverksbladet.

Komfortavtal med Mälarenergi

Föreningens utgångsläge:

 • Samfälligheten vill göra åtgärder som främjar en energibesparing och sänker kostnaderna.
 • Samfälligheten söker en trygg part att samarbeta med samt att få hjälp och rådgivning av när det gäller fastighetsdrift.
 • Värmecentralen är idag utan tillsyn och skötsel och inte uppkopplad, det finns en ny fin styr med uppkopplingsmöjlighet.

Värmeväxlarna är av äldre modell, men inte tillräckligt gamla för utbyte.

Trycket i systemet lyckas inte bibehållas.

 • Belysningen vid garagelängorna är äldre och energikrävande och behöver bytas ut.
 • Varmvattnet har genomläckage mellan varmt och kallt vilket gör att varmvattentillgången inte räcker till.

Vad hittade Mälarenergi i sin undersökning av området?

 • Garagen är onödigt varma och termostaterna är för boendemiljö – resulterar i höga kostnader.
 • Tryckhållningutrustningen fungerar mindre bra – ger tryckproblem i systemet.
 • Varmvattnet har genomläckage mellan varmt och kallt, vilket gör att varmvattentillgången inte räcker till och kostar samfälligheten onödiga pengar.
 • Ett fint styrsystem är installerat i undercentralen men är inte uppkopplat, vilket gör att ingen får larm eller felmeddelanden.
 • Belysningen vid garagelängorna kan bytas ut och ge bättre ljus till en lägre kostnad.
 • Värmeväxlarna får jobba hårt och är troligtvis smutsiga.
 • Idag finns ingen mätning och debitering av varmvattnet till varje hushåll.
 • Inomhustemperaturen skiljer sig ganska mycket åt mellan de boende.

5

Entreprenader/åtgärder av Mälarenergi i avtalet:

 • Utbyte av 268 termostater och ventiler i garagen.
 • Montering av tappvarmvattenmätare och backventiler på inkommande varmvattenledningar i 266 radhus så varmvattnet räcker till och inte läcker igenom.
 • Borttagning av blandningsventil och inskärning av nya ventiler i kallvattnet, varmvattnet och varmvattencirkulationen i undercentralen.
 • Installation av ny tryckhållningsutrustning och pump VS1 i undercentralen.
 • Styrsystemet uppdateras, kopplas upp och byggs ut med 7 stycken nya givare och kopplas ihop med VS1 för att gynna optimeringsarbetet.
 • Belysningen byts på samtliga 16 garagelängor, servicehuset och vid bollplanen.
 • De 3 värmeväxlarna tvättas invändigt. Livstiden på dessa förlängs och kapaciteten ökas.
 • Mälarenergi tar bort den gamla expansionstanken, som ersätts med nytt tryckhållningssystem.
 • Montering av Elvaco temperaturgivare – 3 stycken per huslänga. De ska se till att inomhustemperaturen hålls mer jämn.

Komfortavtal:

 • Mälarenergi utför och bekostar de åtgärder som behövs för att komma åt energibesparingen.
 • Mälarenergi är beställare, upphandlare och projektledare under installationen.
 • Fakturorna för media skickas till Mälarenergi och samfälligheten får istället en fast månadskostnad oavsett utetemperatur.
 • Mälarenergi sköter drift och underhåll.
 • Mälarenergi ger oss tillgång till jouren.
 • Mälarenergi gör löpande en optimering av systemet.
 • Mälarenergi följer upp och rapporterar förbrukning med mera varje kvartal.
 • Mälarenergi har beredskapen vid läckor och möjlighet att reparera kulvert i området

 

6

Föreningens kostnad för avtalet

De rörliga kostnaderna för el, värme och vatten som faktureras månadsvis från Mälarenergi ersätts av en fast faktura på 1 448 250 kr per kvartal. Det blir en årskostnad på 5 793 000 kr per år. I det priset ingår förutom förbrukningen av el, värme och vatten också service och tillgång till jour. Dessutom ingår material och arbetskostnad för att utföra alla de åtgärder som räknats upp som nödvändiga. Priset förutsätter att föreningen binder sig i åtta år. Då är vi garanterade det priset (förutom indexhöjning årligen) under avtalstiden.

Föreningen kommer att få tillbaka kostnaden för varmvattnet som hushållen får betala själva. Därför föreslår vi en sänkning av avgiften för kvartal 3 och 4 2018 till 5 500 kr per kvartal. Om förbrukningen av värme, vatten och föreningens el minskar mer än Mälarenergis beräkningar, kommer vi och Mälarenergi att dela på vinsten. Kostnaden kan alltså bli ännu lägre än det fasta pris vi tecknar oss för.

Syftet med att gå in i avtalet, är att få en säkrare drift på uppvärmningen och varmvattnet. Det senaste året har det fungerat sämre och sämre. Styrelsen får ofta klagomål, allra helst från dem som bor långt från servicehuset, på att varmvattnet inte håller trycket eller att det inte är tillräckligt varmt.

Lösningen idag är att höja värmen för alla, vilket medför onödigt höga uppvärmningskostnader. Vi eldar alltså för kråkorna i vissa huskroppar, som redan har det varmt nog.

Det finns forskning som påvisar att den som betalar sitt eget varmvatten, hushåller mer med det. Det är bra både för plånbok och för miljön. I områden där varmvattnet ingår i hyran eller avgiften och betalas av alla gemensamt, är förbrukningen avsevärt högre än i områden där var och en betalar sitt eget varmvatten.

Vad innebär detta för varje hushåll?

Styrelsen föreslår en sänkning av samfällighetsavgiften. Den nya kvartalsavgiften skulle bli 5 500 kr per kvartal från och med 1 juli 2018. I gengäld måste alla hushåll betala sin egen varmvattenförbrukning.

Det kommer att ske direkt till Mälarenergi, på samma faktura som abonnemanget för hushållselen. Man kan välja att betala varje månad eller kvartalsvis. Den första månaden som faktureras enskilt blir augusti.

Det troliga är att kostnaden för varmvatten blir ca 400-500 kr per månad, för en familj på fyra personer. Använder man lite varmvatten blir kostnaden lägre, använder man mycket blir den högre.

De hushåll som har blandare med dåliga packningar kan efter installationen av backventilen, råka ut för att varmvattnet försvinner helt. Troligen har blandaren tidigare orsakat att hela längan fått dåligt med varmvatten. Nu stannar problemet i det radhus som orsakar felet. Då måste man byta ut den eller de blandare som är dåliga. De ska hålla för det höga vattentryck som är nödvändigt i området. Det är en kostnad som var och en får stå för själv. Det borde förstås redan har åtgärdats tidigare, men blir nu akut nödvändigt. Mälarenergi kommer att erbjuda blandare och arbete till en låg kostnad, för den som så önskar.

7

Dessutom ska termostaterna på elementen i alla garage bytas ut, så att temperaturen blir max 13 grader i garagen. Det innebär att Mälarenergi måste få tillgång till garagen i slutet av sommaren.

Styrelsen är medveten om att många har mycket saker i sitt garage och att framkomligheten kan vara svår. Nu får vi sommaren på oss att röja så att teknikerna kommer åt elementen. Var och en ansvarar för sitt garage. Den som har ordning i sitt garage idag behöver inte göra något särskilt.

I juninumret av Spikverksbladet kommer styrelsen att presentera ett schema över vilka dagar Mälarenergi ska in i vilka garage.

Fördelar

 • Uppkopplad styrning med övervakning av värme och tappvarmvattensystemet vilket ger bättre funktion och ökad komfort.
 • Snabbare avhjälpning av fel och eventuella kulvertläckor.
 • Om vi minskar vår totala förbrukning, spar vi pengar.
 • Mälarenergi står för driften. Man kan vända sig direkt till deras kundservice om det händer något med värme eller vatten. De har dygnet-runt-jour.
 • Föreningen kommer att veta vilka kostnader vi har för värme och vatten de kommande åtta åren. Vi blir alltså inte lika känsliga för kalla vintrar.
 • En lägre avgift är psykologiskt bättre vid försäljning (även om de totala driftskostnaderna troligen blir ungefär desamma med varmvattnet inräknat).
 • Mälarenergi åtgärdar fel som eventuellt uppstår i underhållscentralen.

Styrelsen kommer inte att presentera någon årsbudget i detta läge. Vårt bokslutsår är ju julijuni. Så 2017-2018 hinner precis avslutas utan förändringar. På den vanliga årsstämman i oktober kommer vi besluta om budget för 2018-2019 samt debiteringslängd för 2019.

Förslag till beslut vid extra stämman § 8 – Spikverkets samfällighetsförening ingår komfortavtal med Mälarenergi AB. Kontrakt börjar gälla 2018-08-01 och löper i 8 år.

Total Page Visits: 1948 - Today Page Visits: 1

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.