Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration för 2021

Ränteintäkter
Det finns inga ränteintäkter att ta upp i inkomstdeklarationen.

Ränteutgifter
Ränteutgifterna som kan tas upp i inkomstdeklarationen är 24 kr per delägarfastighet. Vid två delägare av fastigheten innebär det 12 kr per person.

 

Total Page Visits: 2971 - Today Page Visits: 1