Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration för 2022

Ränteintäkter
Det finns inga ränteintäkter att ta upp i inkomstdeklarationen.

Ränteutgifter
Ränteutgifterna som kan tas upp i inkomstdeklarationen är 11 kr per delägarfastighet. Vid två delägare av fastigheten innebär det 5,50 kr per person.

 

Total Page Visits: 3301 - Today Page Visits: 4